HOI FUNG SEWING MACHINE CO., LTD.

HOP SHING SEWING MACHINE CO.