Giới thiệu và mục tiêu của HKAMA

Hiệp hội máy móc may mặc Hồng Kông được thành lập vào năm 2014 bởi một nhóm các thương nhân máy may thống nhất và có kinh nghiệm. Hiệp hội đã được thành lập và đăng ký đúng theo luật pháp Hồng Kông. Hiệp hội hiện có hơn 100 thành viên và được đánh giá cao trong thương mại của chúng tôi.

Mục tiêu của Hiệp hội của chúng tôi là kết nối các thành viên của chúng tôi với tất cả các bên liên quan; để phản ánh các điều kiện thương mại và biến động thị trường; để bảo vệ quyền của các thành viên và nhân viên của mình; để tổ chức các sự kiện xã hội để hiểu và giao tiếp tốt hơn giữa các thành viên cũng như những người không phải là thành viên; để hướng tới một tương lai tốt hơn và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp và thương mại Hồng Kông. Một điểm đặc biệt của Hiệp hội của chúng tôi là các thành viên và nhân viên của chúng tôi rất năng động ở Hồng Kông và Trung Quốc đại lục, tham gia vào nhiều hoạt động kinh doanh máy móc may mặc có kiến thức tốt về thị trường trong một thời gian dài để đạt được dịch vụ tuyệt vời với các bên liên quan.