ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်

香港衣車協會
HONG KONG APPAREL MACHINERY ASSOCIATION
Unit 2-3, 3/F, Siu Wai Industrial Centre, 29-33 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
လျ: 852-81088198
ဖက်စ်: 852-35850939
အီးမေးလ်ပို့ရန်: info@hkama.com.hk
ဝက်ဘ်ဆိုက်:
http://www.hkama.com.hk