ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့

ဒေါင်းလုပ်【အမည်စာရင်း (PDF)

 ဥက္ကဋ္ဌ

Ms. Amy Kong
Kenlen Enterprise (Development) Company Limited

 ဒုဥက္ကဋ္ဌ

Mr. Lee Sang
Siruba Sewing Machine Co.

Mr. Allen Li
Hop Cheong Sewing Machine Co., Ltd.

Mr. Peter Kam
(Treasurer)
Hoi Fung Sewing Machine Co., Ltd.

Mr. Ricky Tong
Royal First Sewing Equipment Limited

Mr. Peter Yung
Tat Sing Garment Laundry Pressing Machinery Co., Ltd.

Mr. Ko Kwok Hing
Kwok Hing Sewing Machine Co.

002

Mr. Cheung Wing San
Singma (HK) Ltd.

Ms. Wayne Chen
Kenlen Sewing Machine Co., Limited

Mr. Tony Chiu
Koon Shing Sewing Machine Co.

Ms. Heidi Pong
(Secretary)
Kam Full Sewing Machine Co.

 ညွှန်ကြားရေးမှူး

Ms. Lai Wai Man
Lee Hoi Tailor Facilities Trading Co.

Mr. Li Hai Ying
Global-Tech (Dev) Co., Ltd.

Mr. Michael Hung
Hung Tat A.I. Garment Machinery Co., Ltd.

Mr. Cheung Fung Tan
Tan Sheng Enterprise (Corporation) Ltd.

002

Mr. Paul Cheung
Kam Fung Sewing Machine Co., Ltd.

Mr. Leung Ka Sing
Diamond Sewing Machine Company

Mr. Kevin Liao
Ming Jang Sewing Machine Co., Ltd.

002

Mr. Horace Lai
Tai Hing Sewing Machine (Development) Co., Ltd.

နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 14/02/2019

TOP