Back >>

DONG GUAN QIAN QING AUTOMATION SEWING EQUIPMENT CO., LTD.

中国广东省东莞市横沥镇半仙山村和平路147号
Tel: (86-769) 8118 9272;139 2559 0193
Fax: (86-769) 81189272
Email: :Sanlian138@163.com
Website: www.iqianqing.com
Contact Person: 廖弍龙
 
Products / Services:
主营:全自动免烫贴袋机,自动卷袋口机,自动压门襟线专用机,非标自动化定制。目前公司拥有多款高水平化缝纫设备:QS-5628-CS 袋口自动卷边缝制单元 ,QS-7300A-S-AT全自动免烫针梭机系列贴袋机 ,QS-9000B/H-S-AT自动智能免烫贴袋缝制单元,QS-311-HN-S-AT自动智能免烫贴袋缝制单元,QS-4535自动智能免烫梯型袋缝制单元,QS-2010H-S-AT自动智能免烫贴袋缝制单元等自动化缝纫设备!
Back >>